ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอแสดงความยินดี 🎉 กับบุคลากร นางสาวกุลิสรา พิศาลเอก ✨ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วิทยาศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 23 สม. (วิทยาการระบาด รุ่นที่ 3) ในฐานะ “ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานวิชาการ” ประจำปี 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอแสดงความยินดี 🎉 กับบุคลากร นางสาวกุลิสรา พิศาลเอก ✨ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วิทยาศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 23 สม. (วิทยาการระบาด รุ่นที่ 3) ในฐานะ “ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานวิชาการ” ประจำปี 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Skip to content