โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนักกายภาพภาพบำบัด และเภสัชกร

Skip to content