โครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ ครั้งที่ 10 ขอเชิญผู้วางแผนจะมีบุตรและพ่อแม่ร่วมสร้างครอบครัวแห่งความสุขต้อนรับสมาชิกใหม่ ฟังธรรมจากท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และร่วมทำกิจกรรมให้กับเจ้าตัวน้อย

ลูกดี สร้างได้… ตั้งแต่อยู่ในท้อง
โครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ ครั้งที่ 10
ขอเชิญผู้วางแผนจะมีบุตรและพ่อแม่ร่วมสร้างครอบครัวแห่งความสุขต้อนรับสมาชิกใหม่ ฟังธรรมจากท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และร่วมทำกิจกรรมให้กับเจ้าตัวน้อย

ในวันอาทิตย์ ที่ 6 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมโฆษะ
กิจกรรมฟรี สำรองที่นั่ง (043) 389-389

Skip to content