🎉ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอเชิญร่วมงาน “สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566” Mental health anywhere, Helpers care everyone “เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ” วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ ตลาดต้นตาล จ.ขอนแก่น

🎉🎉🎉ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอเชิญร่วมงาน

“สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566”
Mental health anywhere, Helpers care everyone
“เพื่อนแท้มีทุกที่ เพื่อนดีดูแลใจ”

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ ตลาดต้นตาล จังหวัดขอนแก่น
📢พบกับกิจกรรมความบันเทิง
นิทรรศการเพื่อนดี….ดูแลใจ และความรู้ด้านสุขภาพจิต แล้วไปเจอกันที่งานเยอะๆนะคะ💕

#สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ
#เพื่อนดีดูแลใจ
#เพื่อนแท้มีทุกที่เพื่อนดีดูแลใจ
#กรมสุขภาพจิต

Skip to content