📣 ประกาศรายชื่อ “นักสื่อสารสร้างสุข” ✏️ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักสื่อสารสร้างสุข

📣 ประกาศรายชื่อ “นักสื่อสารสร้างสุข”

✏️ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักสื่อสารสร้างสุข
ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพเครือข่ายพลเมืองนักสื่อสารสร้างสุข เพื่อการดูแลสุขภาวะทางจิตของประชาชนในชุมชน ผ่าน Digital Platform บ้าน-พลัง-ใจ และเครือข่ายภาคประชานชน”

📝 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ มีดังนี้
⬇️
1. นายวทัญญู พุทธา
2. นางสาวบรรณฑรวรรณ กุรัตน์
3. นางสาวลำดวน โพธิ์ศรี
4. นางสาววดาวรรค์ พงศนันทน์
5. นางสาวรภิวัน มณีกรกานต์
6. คุณวรวิทย์ ฤทธิณรงค์
7. คุณอรทัย แดนสิงห์
8. นางสาวจิติมา แรกเรียง

📍ขอให้ทุกท่านมาพบกัน ในวันที่ 4 – 5 เมษายน 2567
ณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
📌https://maps.app.goo.gl/DxcPR4Bqb1SFfZdg9?g_st=ic

🔔แล้วพบกันนะคะ❗️

#กรมสุขภาพจิต
#นักสื่อสารสร้างสุข
#บ้านพลังใจ
#สสส

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content