ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สอบข้อเขียน 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมลักษณวิจารณ์ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

**หมายเหตุ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้ อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมถึงคำแนะนำของทางราชการที่ผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ ดังนั้น จึงขอให้ ผู้เข้าสอบนำหลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่เป็นสถานที่สอบกำหนด หรือหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการสอบ โดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK ของสถานที่ตรวจมาแสดงเพื่อเข้ารับการสอบ

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content