หน้าหลัก

📣 SUBSCRIBE NOW! ติดตามพวกเราได้แล้วบน TikTok 💓 ช่อง #น้องแคร์ใจ

SUBSCRIBE NOW! ติดตามพวกเราได้แล้วบน TikTok ช่อง #น้องแคร์ใจ coming soon!!! คอนเทนต์สายสุขภาพ กด Fol […]

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวล่าสุด

ประกาศแต่งตั้งคณะทํางานและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

Read More
ประกาศแต่งตั้งคณะทํางานและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

Download PDF
Read More
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

ทีมตรวจราชการกรมสุขภาพจิตเขต 7 สรุปผลตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสารารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด

Read More
ทีมตรวจราชการกรมสุขภาพจิตเขต 7 สรุปผลตรวจราชการและนิเทศงาน กระทรวงสารารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด

ทีมสุขภาพจิตเขต 7 ลงพื้นที่ตรวจราชการ และนิเทศงานกระทรวงสารารณสุข โรงพยาบาลโพธิ์ชัย

Read More
ทีมสุขภาพจิตเขต 7 ลงพื้นที่ตรวจราชการ และนิเทศงานกระทรวงสารารณสุข โรงพยาบาลโพธิ์ชัย

ทีมสุขภาพจิตเขต 7 ลงพื้นที่ตรวจราชการ และนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลโพนทอง

Read More
ทีมสุขภาพจิตเขต 7 ลงพื้นที่ตรวจราชการ และนิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลโพนทอง

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Read More
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

รายงานการวิเคราะห์ผลการผลสํารวจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ประจําปี 2566 และเปรียบเทียบระหว่าง 2564-2566

Read More
รายงานการวิเคราะห์ผลการผลสํารวจด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ประจําปี 2566 และเปรียบเทียบระหว่าง 2564-2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

Read More
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read More
แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โรงพยาบาลขอนแก่น ยกระดับบริการสุขภาพ หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ สานต่อนโยบาย Quick Win 100 Days กระทรวงสาธารณสุข

Read More
โรงพยาบาลขอนแก่น ยกระดับบริการสุขภาพ หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ สานต่อนโยบาย Quick Win 100 Days กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

บทความสุขภาพจิต

25 พฤศจิกายน 🚫วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

25 พฤศจิกายน วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล องค์การส...

📣 SUBSCRIBE NOW! ติดตามพวกเราได้แล้วบน TikTok 💓 ช่อง #น้องแคร์ใจ

SUBSCRIBE NOW! ติดตามพวกเราได้แล้วบน TikTok ช่อง #น้องแ...

ดาวน์โหลด

25 พฤศจิกายน 🚫วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

25 พฤศจิกายน วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล องค์การส...

การบริหารจัดการวัคซีนชุมชน รับมือ COVID-19

แผนที่

Cookie Consent with Real Cookie Banner Skip to content