การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 “ภาคีความร่วมมือ สร้างสังคมผาสุข หยุดทุกความรุนแรง : Enhancing Collaboration for Violence Prevention and Social Well Being”

ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วม ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566

“ภาคีความร่วมมือ สร้างสังคมผาสุข หยุดทุกความรุนแรง : Enhancing Collaboration for Violence Prevention and Social Well Being”

จัดขึ้นในวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันนี้ – 21 กรกฎาคม

โดยมีค่าลงทะเบียน ในช่วง Early Bird และ ราคาปกติ ดังนี้

• Early Bird : วันที่ 18 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2566

กลุ่มนักวิชาชีพชาวไทย อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท และ กลุ่มนักวิชาชีพชาวต่างชาติ อัตราค่าลงทะเบียน 250 USD (ประมาณ 8,750 บาท)

• รอบปกติหลัง Early Bird : วันที่ 24 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2566

กลุ่มนักวิชาชีพชาวไทย ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท และ กลุ่มนักวิชาชีพชาวต่างชาติ ค่าลงทะเบียน 300 USD (ประมาณ 10,500 บาท)

ช่องทางการชำระเงินค่าลงทะเบียน : ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของ รพ.ศรีธัญญา เลขบัญชี 130-0-12817-8

สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทาง : https://forms.gle/A3EDwnosVGzq2ctv5

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 02-528-7800 ต่อ 57227, 57228 หรือ 063-396-5444 หรือทาง E-Mail : srithanyageneral@gmail.com

——————–

“Enhancing Collaboration for Violence Prevention and Social Well Being”

The 22th Annual International Mental Health Conference of 2023 is organized by Thailand Ministry of Public Health, Department of Mental Health and will be held from July 19 – 21, 2023 at Prince Palace Hotel Bangkok, Thailand.

Registration Fees (Early Bird & Regular)

• EARLY BIRD REGISTRATION : Today – 23 June 2023

Local participant : 3,000 THB 

Foreign participant : 250 USD

• STANDARD REGISTRATION : 24 June – 21 July 2023

Local participant : 3,500 THB 

Foreign participant : 300 USD

Payment Method : Krung Thai Bank, Account number 130-0-12817-8

Register in : https://forms.gle/A3EDwnosVGzq2ctv5

Contact us : +66 2-528-7800 ext. 57227, 57228 & +66 63-396-5444

E-Mail : srithanyageneral@gmail.com

Skip to content