รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง

*โปรดศึกษารายละเอียดการรับสมัครให้ครบถ้วน
✅ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
✅ ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
✅ วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
✅ จำนวน 1 ตำแหน่ง
✅ ค่าตอบแทน 21,000 บาทต่อเดือน
✅ เปิดรับสมัคร 1 – 9 สิงหาคม 2565
ℹ️โปรดทราบเกี่ยวกับการเตรียมหลักฐานการตรวจสอบคุณวุฒิ :
ผู้สนใจสมัครโปรดตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิหลักสูตร สำนักงาน ก.พ. ผ่านลิงก์ https://accreditation.ocsc.go.th/search/curriculum
พร้อมดำเนิน Print เอกสารหลักฐานการตรวจสอบคุณวุฒิแนบเอกสารประกอบการสมัคร 
ข้อมูลเพิ่มเติม
Email : mhc07.dmh@gmail.com
Tel : 043 424 739
Skip to content