3 ส.รับมือCOVID19 ส.สอดส่องมองหา ส.ใส่ใจดูแลกันและกัน

“3 ส.รับมือCOVID19 ส.สอดส่องมองหา ส.ใส่ใจดูแลกันและกัน ให้คำแนะนำต่างๆจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ส.ส่งต่อเชื่อมโยงหากมีอาการให้รีบส่งต่อโรงพยาบาล อยากให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมความรับผิดชอบต่อสังคม”
นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต

Skip to content